Jakość komponentów

Stacja zmiękczania wody ProWater Softener składa się z zaworu sterującego, kolumny filtracyjnej wypełnionej złożem jonowymiennym oraz zbiornika solanki. Przed stacją sugerujemy montaż filtra mechanicznego w celu usunięcia różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych, takie jak piasek, muł, blaszki rdzy czy nawet resztki materiałów uszczelniających.

Zawory sterujące

We wszystkich zmiękczaczach wody firmy ProWater stosowane są amerykańskie zawory sterujące firmy Clack Corporation, która jest niekwestionowanym liderem w produkcji tego typu sprzętu do stacji uzdatniania wody.

Unikatowa konstrukcja, automatyczna obsługa, system zabezpieczeń i specjalny mikroprocesor sterujący całym układem gwarantują bezawaryjną obsługę i długi, nieprzerwany czas pracy. To także niskie koszty inwestycyjne, oraz proste i ekonomiczne serwisowanie. Sterowanie i konfiguracja zaworu są niezwykle łatwe. W przypadku zaniku napięcia, zawór posiada wewnętrzne dodatkowe zasilanie podtrzymujące zapisane informacje w pamięci – wyklucza to konieczność ponownej konfiguracji. Zawór wyposażony jest również w zaworek mieszający, który pozwala na ustawienie optymalnej końcowej twardości zmiękczonej wody (ok. 3 °dH), tak aby nie dopuścić do korozji instalacji i zachować parametry wody zgodne z normą dla wody pitnej.


Elektroniczne sterowanie

Wysoki standard bezpieczeństwa całego systemu uzdatniania wody gwarantują specjalne tłoki pływające. Moduł sterowania analizuje czasy wejścia tłoka w poszczególne położenia regeneracji i w przypadku zabrudzenia tłoka uniemożliwiającego bezpieczne przejście do kolejnego etapu regeneracji, silnik napędowy zaworu dostaje odpowiednią informację od mikroprocesora. Następuje cofnięcie tłoka, woda przemywa i wypłukuje zanieczyszczenia po czym tłok przechodzi do pozycji zadanego cyklu regeneracji. Dzięki temu zniszczenie tłoka jest niemożliwe i system zmiękczania wody będzie działać w sposób bezawaryjny przez lata!


Wszystko pod kontrolą

Rozbudowane funkcje diagnostyczne w panelu sterowania umożliwiają szybką identyfikację nieprawidłowości w działaniu zaworów. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku włączenia alarmu, musi być on ręczne wyłączony nawet po ustaniu jego przyczyny (alarmy spowodowane nieprawidłową pracą urządzenia muszą być zatwierdzone przez obsługę).


Woda dostępna non–stop

W czasie pracy, na wyświetlaczu głowicy pokazują się aktualne informacje o objętości wody pozostałej do regeneracji, aktualnym przepływie, oraz aktualny czas.

Za pomocą kontrolera objętościowego, po osiągnięciu zadanej objętości wody zmiękczonej zostaje uruchomiona procedura regeneracji złoża jonowymiennego. Regeneracja ta uruchomi się o godzinie 2.00 w nocy i będzie odbywała się tylko tej nocy, która poprzedzi wyliczone zużycie wody.

Cała procedura trwa ok. 1,5 godziny. Podczas regeneracji zmiękczacz nie zmiękcza wody – urządzenie poprzez wewnętrzny by-pass przepuszcza wodę twardą do instalacji, zatem nie wiąże się to z przerwą w dostawie wody.


Bezpieczeństwo

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości złóż jonowymiennych (produkowanych bez użycia rozpuszczalników organicznych) zmiękczona woda jest w 100% bezpieczna dla instalacji i do celów spożywczych.

Złoże jonowymienne to najważniejszy, poza zaworem sterującym, element stacji zmiękczania. Bardzo ważnym czynnikiem jest jakość żywicy jonowymiennej, a dokładnie proces jej produkcji. Złoża stosowane we wszystkich zmiękczaczach wody serii Magic-Box i Prestige są specjalnie produkowane bez użycia rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu spełniają najwyższe standardy dotyczące czystości wytwarzanej wody pitnej.

Oferowana żywica spełnia polskie i zachodnie normy (DIN) dla wody pitnej w zakresie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

Złoże Lewatit S 1567 jest żelową żywicą kationitową o ziarnach jednakowej wielkości (monodyspersyjną). Monodyspersyjne ziarna są wysoce stabilne chemicznie oraz osmotycznie i mogą być efektywnie poddawane dezynfekcji w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych. Wysoka kinetyka pracy żywicy prowadzi do zwiększenia roboczej zdolności wymiennej w porównaniu ze standardowymi żywicami.


Kolumna filtracyjna

Zbiornik wykonany z laminowanego włókna szklanego odpornego na korozję z termoplastyczną wykładziną wewnętrzną, w której znajduje się żywica jonowymienna. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar, a temperatura robocza do 48°C.


Zbiornik solanki

Wykonany z materiału PEHD. Służy do magazynowania soli jak również do produkcji solanki. Uzupełnianie solanki sterowane jest za pomocą kontrolera zaprogramowanego odpowiednio do istniejących warunków. W celu zapobiegnięcia przelania wodą zbiornika, zastosowano pływak współpracujący z zaworem. Wolno stojący zbiornik dodatkowo wyposażony jest w ruszt soli gwarantujący poprawny proces tworzenia solanki oraz zabezpieczający sól przed tworzeniem złogów solnych.