Dobierz zmiękczacz!

Uzupełnij informacje w formularzu powyżej.

Jak określić twardość wody?

Zakład wodociągowy dostarczający wodę do Twojego gospodarstwa domowego ma obowiązek informowania swoich odbiorców o parametrach wody. Informacje o twardości wody można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z zakładem bądź urzędem gminy / miasta. Dane kontaktowe do zakładu znajdują się na każdym rachunku za wodę, lub np. na stronie internetowej.

Jak określić miesięczne zużycie wody?

Ilość miesięcznego zużycia znajduje się na każdym rachunku za wodę. Warto obliczyć uśrednioną wartość np. na podstawie zużycia wody z okresu kilku ostatnich miesięcy.