Reklamacje i zwroty

Rezygnacja z zakupów

Nasz sklep respektuje prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zwartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy.

Po otrzymaniu oświadczenia skontaktujemy się, by wyjaśnić ewentualne nieścisłości. Można także zrezygnować z części zakupów – prosimy o zamieszczenie takiej informacji w oświadczeniu.


Reklamacje

Jeśli po rozpakowaniu towaru zauważą Państwo wady towaru lub przesyłka dojdzie do Państwa uszkodzona, mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji. Wystarczy jak najszybciej wypełnić zgłoszenie reklamacyjne i wysłać je na nasz adres. Prosimy o dokładny i szczegółowy opis wady towaru, mogą Państwo również wysłać zdjęcia wady, co ułatwi nam rozpatrzenie reklamacji. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.


Zwrot pieniędzy

Po rozpatrzeniu oświadczenia zwrotu lub po uwzględnieniu reklamacji i otrzymaniu towaru, zwrócimy Państwu pieniądze niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Pieniądze zostaną wpłacone na konto bankowe, które podali Państwo w oświadczeniu. Kwota, którą Państwo otrzymają to wartość towaru + najtańszy koszt dostawy dostępny w naszym sklepie. W tytule przelewu znajdzie się numer zamówienia, którego dotyczy zwrot bez podania nazwy towaru oraz nazwy sklepu internetowego.


Adres do wysyłki towarów

Jeśli Państwo chcą sami odesłać do nas zwracane lub reklamowane towary, proszę przesłać je odpowiednio zabezpieczone i zapakowane na adres:

PROWATER UZDATNIANIE WODY
ul. Bolesława Chrobrego 54
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Proszę koniecznie załączyć swoje dane adresowe, nr zamówienia, a także odpowiednie dokumenty (oświadczenie odstąpienia od umowy, zgłoszenie reklamacyjne).


Ważne informacje

  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art 34 ustawy o prawach konsumenta).
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art 38 ust 5 ustawy o prawach konsumenta).

Wzory pism do pobrania